SHINJUKU GYOEN

Shinjuku gyoen offers beautiful scenery throughout the year. You can enjoy cherry blossom early in Spring. Comes autumn, you will be taken away by beautiful autumn foliage.
Cherry blossom in Shinjuku Gyoen park
Beautiful cherry blossoms blooming in Shinjuku Gyoen park in Sprin
A couple hugging in Shinjuku Gyoen park during cherry blossom season
A couple being playful with leaves in Autumn in Shinjuku Gyoen park
Shinjuku Gyoen park during cherry blossom season
Shinjuku Gyoen park